Convex Analysis XV

Time: 2023-03-01 11:15:00

Data: November 13th, 2022

Participators: Pro. Ye Qi, Director Chihua Fang, Teacher Xiaoning Zheng, Teacher Changjuan Zhang, Weiqi Zhang, Xiwen Wu, Dehui Wang, Jieyi Zhou, Yongyi Liu, Wenshan Chen, Zhipeng Zhu, Jiawei Chen, Liang Wei, Weiquan Zhu